RHAGLEN

GWYL

2018

 

17 Awst

 

 

 

Dydd Sadwrn

 

 

 

Digwyddiad Agoriadol "STŵR AR Y SGŵAR"

Adloniant cerddorol drwy'r prynhawn hefo rhai o oreuon Edeyrnion - Chris Sims / Rebecca Rouelle / Cwmni Theatr Ceidiog / Gas Light Monkeys / Y Buskers

Mynediad am Ddim / 13: 00 / @ Sgwâr Corwen
Marathon Ffotograffiaeth a Chelf 

Cystadlaethau Ffotograffiaeth a Gwaith Celf Tirwedd Lleol / Bydd pob gweithgaredd yn cael ei arddangos yn Ffenestri Siopau Corwen / I gystadlu cysylltwch â Chanolfan Ni neu ymgeisio yma

Pob wythnos / Ffenestri Siopau Corwen

 

Marathon Barddoniaeth post Lamp

Cystadleuaeth Barddoniaeth / I gystadlu cysylltwch â Canolfan Ni neu ymgeisio yma

Pob wythnos / Arddangos a'r lampiau post drwy strydoedd Corwen

Digwyddiad Cloddio Trwy'r Dydd

Wedi'i drefnu gan Gymdeithas Archaeoleg Corwen a Dyffryn Dyfrdwy (CADVAS) / Rhaid i blant gael oedolyn gyda nhw /Lleoedd yn gyfyngedig / Cysylltwch â Chanolfan Ni neu archebwch yma

Mynediad am Ddim/ 8:30 / Cwrdd @ Gates Park Memorial

Noson o Roc

Gydaf 'Chilled' yn uchel ac yn drwm!

Mynediad am Ddim / 21: 00 / @ Caffi Yum Yums

 

 

 

Caneuon Poblogaidd  

Adloniant cerddorol ysgafn gan y canwr Nick Turner

Mynediad am Ddim / 21: 00 / @ Y Gofyn

 

18 Awst

 

 

 

Dydd Sul

 

 

 

Arddangosfa gyda Pren

Dysgu oll am ein coed lleol a celf a crefft gyda pren / Lle 30 yn inug dros 16 oed/ Mae angen archebu / Cysylltwch â Chanolfan Ni

£2 / 10:00 - 12:00 / @ Canolfan Ni

 

Ffilm Plant i'r Pnawn

Yn cynnwys Peintio Gwyneb / Diodydd Meddal /  Gwisgo fel eich hoff gymeriad / Mae rhaid i pob plentyn gael oedolyn gyda nhw / Lleoedd yn gyfyngedig  / Archebwch yma neu cysylltwch â Chanolfan Ni

£ 2 ar gyfer plentyn / 14:00 / @ Canolfan Ni

Noson Cwis

Rhowch eich mater llwyd i mewn i'w gêr!

£2 /19:00 / @ Royal Oak

19 Awst

 

 

 

Dydd  Llun

 

 

 

Gweithdy Feldy

Gyda Julie McNamara / Mae angen archebu / Cysylltwch â Chanolfan Ni

£5/10:00 - 12:00/ @ Canolfan Ni/

 

Gweithdy Drymio (Dechreuwyr)

Gyda Bryn Roberts a Gareth Philips / Angen archebu / Cysylltwch â Chanolfan Ni

Mynediad am Ddim / 18: 00 - 19:30 / @ Canolfan Ni

20 Awst

 

 

 

Dydd Mawrth

 

 

 

Sesiwn Bushcraft

Dysgwch sgiliau newydd yn yr awyr agored / Daliwch y Bws cymunedol ger Ganolfan Ni / Rhaid i blant gael oedolyn gyda nhw / Archebu yn angenrheidiol / Cysylltwch â Chanolfan Ni

£ 10 yr oedolyn yn cynnwys 2 o blant, plentyn ychwanegol £ 5 / 10:00 - 13:00 / 

@ The Forge

Bowlio Dan Do

Profiad o weithgaredd newydd yng Nghanolfan Ni

Mynediad Am Ddim / 13:00 - 15:00 / Cysylltwch â Canolfan Ni
Taith Owain Glyndwr i Blant

Gyda  'Re-enactor' canol oesol Wyn Evans / Rhaid i blant gael oedolyn gyda nhw/ Archebu yn Angenrheidiol / Cysylltwch â Chanolfan Ni

Mynedfiad Am Ddim / 15:30 - 16:00 / @ Cerflun Owain Clyndwr

 

Stori i Blant

Gyda Fiona Collins / Croeso i bob oed / Archebu yn hanfodol/Cysylltwch â Chanolfan Ni

Mynediad am Ddim / 15:30 - 16:00 / @ Canolfan Ni

 

Noson Mic Agored

Dewch i ddarganfod talentau newydd lleol

Mynediad am ddim / 20:30 / @ Crown

21 Awst

 

 

 

Dydd Mercher

 

 

 

Gweithdai Celf, Chwaraeon a Cherddoriaeth ar gyfer Ieuenctid

11 -18 oed / Cysylltwch â Chanolfan Ni

Mynediad am Ddim / 13: 00 - 16: 00 / @ Parc Coffa

Gweithdai Celf a Chrefft Plant

Rhaid i blant 0-6 oed gael cwmni oedolyn / Archebu yn hanfodol / Cysylltwch â Chanolfan Ni

Mynediad am Ddim / 13:00 - 14.30 / @ Canolfan Ni

Gweithdai Celf a Chrefft Plant

Rhaid i blant 7-10 oed gael cwmni oedolyn / Archebu yn hanfodol/ Cysylltwch â Ni

Mynediad am Ddim / 14:30 - 16:00 / @ Canolfan Ni

 

Noson o Roc

Band Lleol The Gaslight Monkeys yn chwarae set acwstig

Mynediad am Ddim / 20: 30 / @ Harp

 

 

 

22 Awst

 

 

 

Dydd Iau

 

 

 

Gweithdy Gwehyddu Helyg

Gyda Mandy Coates / gwnewch eitem i fynd adre gyda chi / Archebu yn hanfodol / Cysylltwch â Chanolfan Ni

£ 5 am bob oedolyn / plentyn am ddim / 1 sesiwn 10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 / @ Gardd Gymunedol Corwen / os yw'n bwrw glaw @ Canolfan Ni

Taith Dan Arweiniad - Mind Dyffryn Clwyd

Taith dan arweiniad gan Mind Dyffryn Clwyd

Mynediad am Ddim / 10: 00 / @ Canolfan Ni

Tai Chi

Gyda Ed Fisher / Archebu yn hanfodol / Cysylltwch â Chanolfan Ni

£ 4 yr oedolyn / 13: 00 - 14:30 / @ Canolfan Ni

Bwyta allan gyda Cherddoriaeth Acwstig

Yn dychwelyd trwy alwad poblogaidd / Band Lleol Facevalue yn chwarae set acwstig yn 'Old Wives Tales' / Archebu yn handodol / Cysylltwch gyda Old Wives Tales - 07413965625

£ 25 yn cynnwys prydau / 19: 00 / @ Old Waves Tales

Noson Acwstig Gwerin Gymreig 

Gyda Gwilym Bowain Rhys a chefnogaeth gan Arwel Tanat / Archebu yn Hanfodol / Cysylltwch â Ni

£9.00/ 19:30/ @ Gwesty Owain Glyndwr

 

23 Awst

 

 

 

Dydd Gwener

 

 

 

Gweithdy Peintio gwydr

Gyda Wendy Price / Peintio gwydr / Gwneud eitem i fynd adr gyda chi / Archebu yn hanfodol / Cysylltwch â Chanolfan Ni

£ 5 yr oedolyn / 10: 00 - 12:00 / @ Canolfan Ni

24 Awst

 

 

 

Dydd Sadwrn

 

 

 

Family Fun Day

Cor Meibion ​​Bro Glyndwr / Crefft / Cystadleuaeth Tynnu Rhyfel / Perfformiad Dawns Plant / Gweithgareddau Plant / Chwaraeon Teulu / Bwyd ar gael neu dewch â'ch picnic eich hun

Mynediad am Ddim / 12: 00 - 17:00 / @ Park Memorial

DATHLWN YNGHYD

© 2018-2019 by Gwyl Edeyrnion Festival

FESTIVAL SPONSORS/ NODDWYR YR ŴYL
Corwen Old Police Station & Court House
Yum Yums Cafe
DE Jones Electrical Solution Ltd
The Forge
Glassblobbery
Electric Dragon Cycles
CADVAS
CONTACT US / CYSYLLTWCH A NI

Phone: 01490 266 004

STAY TUNED
  • Grey Facebook Icon
Amaethwyr Corwen Farmers
pren

Website by Almaweb.co.uk